Vi henter energi fra løse lufta. Så du kan spare tid og penger

Hvis alle bygg brukte rene energisentraler, ville vi redusert klimagassutslippene på jorda med 20 prosent i morgen. Vår varme- og kjøleløsning kutter utslipp allerede i dag. Det eneste du trenger er et abonnement. Så fikser vi resten. Helt sant.

Winns Energy. Luft, vann og ærlighet.

Illustration of a hand holding a leaf

Se hvor mye du sparer med Winns Energy

Hva er din primære varmekilde i dag?

Estimert CO2-besparelse

med Winns
-100%lavere

* Kilde: NS 3720 / NVE sin klimadeklarasjon for fysisk levert strøm 2020

Kostnadsbesparelse

-10%

Enkelt og billig å være kunde hos oss

Ingen risiko

Billig

Grønn løsning

Enkelt

Våre rene energisentraler passer i alle store bygg med vannbåren varme. For eksempel hoteller, industribygg, næringsbygg og borettslag.

Visste du at oppvarming av bygg står for 20 prosent av klimagassutslippene? Til sammenligning står all verdens flytrafikk for bare 2 prosent.

Når du blir kunde av Winns Energy, installerer vi en energisentral i bygget ditt. Den produserer ren, fornybar energi - til både varme og kjøling.

Vi tar investeringskostnaden, drifter og vedlikeholder sentralen og sitter med all risiko. Du får ganske enkelt alle fordelene. Helt sant.

Winns Energy - luft, vann og ærlighet

Koblet sammen med fornybare energikilder og bygningsstrukturer designet for effektivitet, kan varmepumper eliminere nesten alle utslipp fra oppvarming og kjøling.

fra Project Drawdown

Om Winns

Winns Energy ble etablert i 2014 for å bidra i verdens viktigste dugnad. Kutte klimagassutslippene drastisk. Rene energisentraler i store bygg er blant verdens mest kraftfulle klimatiltak.

Vårt bidrag er derfor billig, lokalprodusert og fornybar energi, til å varme og kjøle bygg. Vi er kunnskapsarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring innen fornybar energi.

Vi er lidenskapelig opptatt av å løse klimakrisen. Med luft, vann og ærlighet.

Ta kontakt

Slik produserer vi klimavennlig energi

Vi installerer rene energisentraler som bruker såkalte naturlige varmepumper til å produsere varme og kjøling.

100% naturlig

Varmepumper fungerer ikke uten en gass. I tradisjonelle varmepumper brukes kunstige gasser som dessverre bidrar til global oppvarming.

CO2

Våre naturlige varmepumper fanger og bruker den mest klimanøytrale og naturlige gassen som finnes, nemlig CO2, som allerede er i luften.

0 utslipp

Det blir som å lage kullsyre til brus. Når vi slipper ut det som er fanget, blir klimaavtrykket lik null.